top of page

Què és la Quiropràctica?

Professió sanitària que s'ocupa del diagnòstic, el tractament i la prevenció dels trastorns del sistema neuromusculoesquelètic i dels efectes d'aquests trastorns sobre la salut en general.

 

Atorga una particular importància a les tècniques manuals com la manipulació i l'ajust de les articulacions i es centra especialment en les subluxacions.

Organització Mundial de la Salut (OMS), 2005

vertebra ajuste quiropráctica

Origens

La Quiropràctica va néixer als Estats Units d’Amèrica el 1895, i en aquest país és la tercera professió sanitària d’atenció primària després de la medicina i l’odontologia.

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la quiropràctica, segons directrius publicades al 2005, com a “Professió sanitària que s'ocupa del diagnòstic, el tractament i la prevenció dels trastorns del sistema neuromusculoesquelètic i dels efectes d'aquests trastorns sobre la salut en general. Atorga una particular importància a les tècniques manuals com la manipulació i l'ajust de les articulacions i es centra especialment en les subluxacions”. Els professionals quiropràctics són especialistes en la columna vertebral, i tenen com a finalitat ajudar en el correcte funcionament del sistema nerviós.

Estudis

La formació quiropràctica és de caràcter superior, universitari i a temps complert. Un cop finalitzats els estudis (entre 5 i 7 anys) s’obté un títol de grau, estudis superiors, llicenciatura, màster o doctorat, segons cada país. L’OMS també estableix unes directrius de com ha de ser la formació, i a nivell Europeu tenim l’European Council on Chiropractic Education (Consell Europeu d’Educació Quiropràctica, ECCE); reconegut per la Unió Europea.

 

A nivell de l’estat espanyol, hi ha dues titulacions: una del Madrid College of Chiropractic(MCC) i l’altre del Barcelona College of Chiropractic(BCC). Ambdues acreditades per l’ECCE, doncs compleixen els estàndards acadèmics de qualitat requerits per a poder exercir la professió. A data d’avui aquests títols no estan homologats a l’estat espanyol.

La Quiropràctica al Món

La quiropràctica és una professió sanitària a països com per exemple, Estats Units, Canadà, Irlanda, Regne Unit, Suïssa, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Itàlia, Portugal, Andorra, Alemanya, França, Holanda, Bèlgica, Xipre, Costa Rica, Brasil, Nova Zelanda, Austràlia, Tailàndia, entre d’altres.

 

A Espanya, la quiropràctica encara no està regulada. Existeix però l’Asociación Española de Quiropráctica (AEQ), formada per quiropràctics titulats a universitats reconegudes pel ECCE. Aquesta associació professional treballa, entre d’altres coses, pel reconeixement i la regulació de la professió dins l’estat espanyol.

C, Roger de Llúria 44, 7è 1ª, 08009, Barcelona

bottom of page